Solicitare informații. Legislație


LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*)
  privind liberul acces la informaţiile de interes public (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2013*)

HOTĂRÂRE Nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice

Legea 157 MADR privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Pagina precedentă: Informații de interes public
Pagina următoare: Formular solicitare informații