PrezentareActivitatea de studii pedologice si agrochimice, studii si cercetari in domeniul ştiinţelor solurilor în judeţul Mureş efectuată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA), constituit ca unitate specializată, a început in mod organizat din anul 1970, prin gruparea diferitelor compartimente de specialitate existente inainte in diferite structuri.

După anul 1990 OSPA funcţionează în baza HG 477/1990, art.

11, ca instituţie de stat (publică), cu personalitate juridică, având ca obiect de activitate studii pedologice şi agrochimice, cercetări în domeniul de activitate, analize de sol, alte studii si cercetări care privesc solul ca factor de mediu.

Activitati:

  • intocmirea de de studii pedologice in vederea realizarii si reactualizarii periodice a Sistemului national si judetean de monitorizare sol-teren pentru agricultura si necesare fundamentarii programelor Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care constau in: stabilirea, delimitarea si inventarierea unitatilor de sol-teren, favorabilitatii terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate dupa nota de bonitare pentru folosinte agricole, determinarea starii de provizionare/asigurare a solurilor cu nutrienti, precum si reactia solurilor, stabilirea categoriilor si subcategoriilor de folosinta pentru agricultura sau silvicultura pe baza pretabilitatii terenurilor, identificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradari ale solurilor/terenurilor, stabilirea restrictiilor terenurilor pentru diferite utilizari si stabilirea masurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzatoare;

  • constituirea si intretinerea la nivel de judet a bancilor de date aferente sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultura;

  • studii pedologice si incadrarea terenurilor agricole in clase de calitate, in vederea furnizarii datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative si la nivel de detinator;

  • studii pedologice si de bonitare a terenurilor agricole, in scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulatiei juridice a acestora;

  • studii pedologice si bonitarea terenurilor agricole, in vederea concesionarii, arendarii, comasarii parcelelor pe proprietari/exploatatii, obtinerea creditului ipotecar;

  • documentatii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;

  • studii de evaluare, prognoza si avertizare pentru determinarea efectelor economice si ecologice ale lucrarilor de imbunatatiri funciare, precum si pentru terenurile degradate;

  • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor insusiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;

  • studii de impact si ale bilantului de mediu pentru obtinerea autorizatiei de mediu.Pagina precedentă: O.S.P.A.
Pagina următoare: Atribuții