Instituții subordonateÎn subordinea Direcţiei pentru Agricultură funcţionează Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice – unitate cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, al căror buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv al Direcției pentru Agricultură, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.


OSPA Mureş, loc. Sângeorgiu de Mureş, str. Principală, nr.1225, jud. Mureş, tel. +40-0265-31,87,66, ospa_mures@yahoo.com
Pagina precedentă: Organigrama
Pagina următoare: Carieră