Informații de interes public

  

 

 

Anunţ de interes public!!!

 

 

Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii AMBROZIA


Art. 1. -
(1) Proprietarii sau deținătorii de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosiaartemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

 

Click aici sau deschideti link-ul de mai jos pentru documentatia completa:

 

 

http://www.dadr-mures.ro/uploads/pdf/Ambrozia.pdf 

 

 

 

 

 

 

ANUNT

 

 

 

CENTRE DE COLECTARE LANA FUNCTIONALE

 

 

 

Fondul de garantare a creditului RURAL

 

 

 

Scrisoare catre fermieri

 

 

 

 

Programul de sprijin pentru tomate continua si in 2018

 

  

 

 

Programul guvernamental pentru stimularea cresterii porcilor

 

din rase autohtone Bazna si Mangalita - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRECTIA PENTRU AGRICULTURA JUDETEANA MURES

 

 

 

Stat personal intocmit cf. legii -cadru 153/2017

 

 

 

 

Întâlnire de lucru cu conducerea Direcțiilor Agricole Județene

 

 

 

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a condus ieri, 31 octombrie 2017, o ședință de lucru cu toți directorii direcțiilor agricole județene din țară. La ședința care s-a desfăşurat la sediul MADR au participat, de asemenea, secretarul de stat Daniel Botănoiu, secretarul general adjunct George Sava, directorul general al Direcției Generale Politici Agricole și Strategii, Elena Tatomir, cât și specialiști din cadrul acestei structuri.


Scopul întâlnirii a fost acela de a analiza activitatea fiecărei direcții agricole precum și gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite.


Mesajul ministrului Petre Daea către directorii prezenți la ședință a fost unul ferm: este nevoie de mai multă implicare și sprijin acordat fermierilor. Totodată, ministrul Agriculturii a punctat importanța urmăririi și îndeplinirii programelor MADR aflate în derulare, îndeosebi programul de susținere a produsului tomate în spații protejate și ajutorul de minimis pentru valorificarea lânii.


Ministrul i-a încurajat pe directori să meargă în teren, inclusiv în piețele agroalimentare pentru a vedea cum se respectă prevederile Legii nr.145. În cadrul ședinței, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a contactat personal câțiva beneficiari ai programului de tomate pentru a afla stadiul ciclului II de producție. Aceștia au fost încântați de inițiativa ministrului și i-au lansat invitații de a le vizita gospodăriile.


Totodată, ministrul Petre Daea are în vedere o monitorizare mai atentă a acțiunilor desfășurate în teritoriu, în cadrul ședinței stabilindu-se ca întâlnirile cu conducerea Direcţiilor Agricole Judeţene să se desfășoare periodic de acum înainte, cu o frecvență lunară.

 

 

 

 

 

 

 INVITATIE PENTRU ZIUA NATIONALA A PRODUSELOR AGROALIMENTARE

 

       pdf icon

 

 

 Oferta de semintehttp://www.dadr-mures.ro/uploads/pdf/KMBT_226_01354.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

 

 

Direcţia pentru Agricultură Judeteană Mureş

 

 

Tg.Mureş, P-ta Marasesti, nr. 15; Tel. 0265.262.145; Fax: 0265.210.510;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

RUS IOAN

 

 

 

 

Anunt pentru agricultorii inregistrati in agricultura ecologica !

 

Avand in vedere prevederile art.2 al.(1) din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica cu modificarile si completarile ulterioare va informam faptul ca operatorii sunt obligati sa-si inregistreze activitatea la MADR prin intermediul Directiei pentru Agricultura Judeteana Mures, pana la data de 16 mai, inclusiv, a fiecarui an.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ing.Ileana GUSATU


 

 

 

Cadrul legislativ:


Legea nr.544/2001 - privind liberul acces la informatii de interes public

pdf icon
Memorandum MCPDC
pdf icon
Anexa memorandum MCPDC
pdf icon
Responsabili

H.G. nr.123/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Legea nr.10/2007 privind reutilizarea informatiilor din institutiile publice

Persoane responsabile pentru primirea solicitarilor în baza Legii nr.544/2001:Meszaros Eugen - consilier juridic
telefon: 0265-262145

fax: 0265-262145
e-mail:eugenmeszi@yahoo.com


Programul de lucru

al Ministerului și Dezvoltării Rurale, al instituțiilor subordonate și al celor aflate în coordonarea MADR este de luni până vineri între orele 8.30 - 16.30

Program de audiente:

Luni orele 12-14, programari la telefon 0265-262145
sau la adresa de mail
agro@dadr-mures.ro sau dadr.ms@madr.ro

(1)Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informatii de interes public:
a) actele normative care relementează organizarea șî funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil

(2) Autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile prevăzute la alin. (1)
- Raportul de evaluare a implementării Legii nr.544/2001 și a Legii nr.52/2003, pe anul 2014
- Raport de activitate MADR
- Codul de etică al Ministerului Agriculturii și a Dezvoltării Rurale
- declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015

Formular pentru solicitare informatii clic aici...

Modalitati de contestare:

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat, aceasta se poate adresa cu reclamatie administrativa conducatorului autoritatii sau institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia, conform art. 32 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotararea de Guvern 123/2002

Solicitantul care, dupa primirea raspunsului la reclamatia administrativa, se considera in continuare , lezat in drepturile sale prevazute de lege, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevazute la art. 7 din Legea nr. 544/2001, conform art. 22 din Legea nr. 544/2001 si art. 36 alin. 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 aprobate prin Hotararea de Guvern 123/2002

Model reclamatie administrativa 1 Legea nr.544/2001- clic aici...

Model reclamatie administrativa 2 Legea nr.544/2001- clic aici...


Pagina precedentă: Rapoarte și studii
Pagina următoare: Solicitare informații. Legislație