Buletine informativeBuletin informativ anual

Legea 544/2001 privind liberul acces
la informații de interes public

Conform art.5 (2) din Legea nr.544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constituie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art.5 (1) Fiecare autoritate sau instituție publice are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
b) structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau insituției publice;
c) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a insituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
f) programele și strategiile proprii;
g) lista cuprinzând doccumentele de interes public;
h) lista cuprinzând  categoriile de documente produse și/sau gestionate potrivit legii;
i) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația in care persoana se consideră vătămata în privința dreptului de acces în informațiile de interes public solicitate