Atribuții1. Întocmirea de studii pedologice in vederea realizării și reactualizării periodice a Sistemului national și județean de monitorizare sol-teren pentru agricultură și necesare fundamentării programelor Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, care constau in: stabilirea, delimitarea și inventarierea unitaților de sol-teren, favorabilitații terenurilor agricole pentru culturi, a claselor de calitate dupa nota de bonitare pentru folosințe agricole, determinarea starii de aprovizionare/asigurare a solurilor cu nutrienți, precum și reacția solurilor, stabilirea categoriilor și subcategoriilor de folosință pentru agricultură sau silvicultură pe baza pretabilității terenurilor, identificarea, delimitarea si inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor, stabilirea restricțiilor terenurilor pentru diferite utilizări și stabilirea măsurilor agropedoameliorative si antierozionale corespunzătoare.

2. Constituirea și intreținerea la nivel de judeţ a băncilor de date aferente sistemelor judetene de monitorizare sol-teren pentru agricultură.

3. Studii pedologice și încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectă a obligațiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative și la nivel de detonator.

4. Studii pedologice și de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulației juridice a acestora;

5. Studii pedologice și bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploatații, obținerea creditului ipotecar;

6. Documentații de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;

7. Studii de evaluare, prognoza și avertizare pentru determinarea efectelor economice și ecologice ale lucrărilor de îmbunatățiri funciare, precum și pentru terenurile degradate;

8. Studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însușiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;

9. Studii de impact și ale bilantului de mediu pentru obținerea autorizației de mediu.

10. Recoltare probe sol, plantă, apa freatică sau de irigaţii.

11. Analize probe sol, plantă, apa freatică sau de irigaţii.

12. Cartări agrochimice.

13. Planuri de fertilizare.

14. Elaborarea studiilor pedologice şi agrochimice în scopul înfiinţării şi modernizării plantaţiilor de pomi fructiferi şi viţă de vie.

15. Elaborarea studiilor pedologice naturali
Pagina precedentă: Prezentare
Pagina următoare: Contact