vlogo


DIRECŢIA  PENTRU  AGRICULTURĂ  

   M   U   R   E   Ş
image
image
image
image
image
image image

D AT E    G E N E R A L E
plantatii Directia pentru Agricultura Mures este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.

Directorul Directiei pentru Agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

Structura organizarorica a Directiei pentru Agricultura  este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.
Copyright  © DADR  2008